Obraz gen. Stanisław Sosabowski [etapy malowania] - Manwith Passion Paweł Worobiej WORO
DZIEŃ 3.
Obraz gen. Stanisław Sosabowski [etapy malowania obrazu pt. gen. Stanisław Sosabowski, płótno o rozmiarach 100 x 70 cm, farba olejna, autor Paweł WORO Worobiej]
Jakie tym razem poczyniłem kroki? Otóż, na początku trochę popracowałem na prawym uchem i pokusiłbym się o stwierdzenie, że wygląda dobrze, ale jak zawsze muszę wszystko dopracować do perfekcji, dlatego wrócę do niego w dalszym etapie pracy, kiedy skupię się na berecie (na razie czekam, aż farba wyschnie z poprzedniego etapu). Dodatkowo zaznaczyłem zarys lewego ucha, choć zapewne zapytacie „gdzie”, biorąc pod uwagę, że jest ono praktycznie niewidoczne. Na twarzy Generała dodałem kilka zmarszczek. Przede mną jeszcze ich rozmazywanie, mające na celu zintegrowanie ich z twarzą, tak by nie stanowiły oddzielnych kresek, jak to obecnie można odebrać.
W kwestii prawego oka, o którym wspominałem w poprzednim etapie, niestety dalej pozostaje problematyczne, jednak sami zobaczycie, że w późniejszych fazach malowania problem sam ulegnie rozwiązaniu.
Kiedy zbliżałem się do końca malowania, zauważyłem, że lewy kołnierzyk munduru nie znajduje się na zaplanowanym miejscu, stąd musiałem poczynić poprawki.
Tak ukończyłem malowanie w dniu trzecim.
______
Redakcja Anna LP
Obraz WORO

Obraz gen. Stanisław Sosabowski

etapy malowania - WORO

Dodaj komentarz