Położenie stóp w różnych odległościach ciosu.
Walka na DYSTANS – ciosy proste
a) Lewy prosty
b) Lewy prosty w tułów
c) Prawy prosty
d) Prawy prosty w tułów
Walka na PÓŁDYSTANS – ciosy sierpowe
a) Lewy sierp
b) Lewy sierp w tułów
c) Prawy sierp
d) Prawy sierp w tułów
Walka w ZWARCIU – haki
a) Lewy hak
b) Lewy hak w tułów
c) Prawy hak
d) Prawy hak w tułów
Technika boksu z 1948 r.
Walka na DYSTANS by WORO

Dodaj komentarz