lewy prosty WORO Manwith Passion Paweł Worobiej
Historia Lewego prostego.
W połowie XVIII wieku pod wpływem doświadczeń (spowodowanych brakiem kategorii wagowych gdzie lżejszy zawodnik nie mógł równać się SIŁĄ z cięższym) kierując się popularną zasadą ,, najlepszą obroną jest atak ” zaczęto stosować tak dzisiaj ważny lewy prosty, który wcześniej służył głównie do obrony .
Po wprowadzeniu „LEWEGO PROSTEGO” ustaliło się pierwsze prawo taktyczne, według którego – lewym prostym utrzymujemy dystans przeciwnika, a jednocześnie przygotowuje odpowiednią sytuację do ataku. Kolejny rozwój lewego prostego zawdzięczamy emigrującym Irlandczykom oraz Anglikom do Ameryki. Znajomość boksu była tam bardzo ograniczona i dawała szybką przewagę nad początkującymi którzy nie wiedzieli do czego służy lewy prosty. Tym sposobem boks za oceanem zaczął się szybko rozwijać ponieważ pierwsi amerykańscy bokserzy zaczęli eksperymentować nad użyciem obu rąk do ataku.

Dodaj komentarz