Pierwszy egzemplarz z '58r. - Manwith Passion Paweł Worobiej WORO

Pierwszy egz. z ’58 r. – jest tak delikatny, że nie było innego wyjścia, jak go tylko oprawić…

BOKS

Kolekcja własna

Dodaj komentarz