Pierwotnie grafika powstała w formie szkicu, po czym została wykonana
techniką grafiki wektorowej.
Przedstawia klasyczny wizerunek żołnierza.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.