Władysław Pytlasiński

Władysław Pytlasiński

Władysław Pytlasiński – Nazywany ojcem polskich zapasów, dzięki swoim podróżom po Europie i zamiłowaniu do sportu, prawdopodobnie był pierwszym Polakiem który zetkną się z boksem i zaczął propagować ten sport w Polsce. Opisuje to w swojej książce pt.: ,,Ludzie – zwycięstwa – klęski” – Aleksander Reksza. Natomiast jak ten boks wyglądał, przedstawia to
Krzysztof Kraśnicki
w 1 nr. czasopisma
Boxing time
,,Takie były początki” ukazując prawdziwego przedstawiciela tego sportu w Polsce – zapomnianego Wiktora Junosza Dąbrowskiego.
Udało mi się zdobyć książkę Władysława Pytlasińskiego z 1929r. ,, Tajniki walki zapaśniczej” . Nie ma tam wzmianki o boksie ale dość fajnie opisuje sposób oddychania w sportach walki jak i sam okres przygotowawczy do zawodów.

Dodaj komentarz