Palestra - WORO Manwith Passion Paweł Worobiej
Palestra szkoła sportów walki.
Według danych literaturowych jej nazwa pochodziła od imienia bogini Palestry która była córką boga Hermesa, który miał być wynalazcą ćwiczeń gimnastycznych. Uważano go za patrona palestry i gimnazjonów. Sama Palestra była boginią sportowców.
Z kolei inne źródeł podają, że swoją nazwę zawdzięcza od gr. pale – zapasy.
Palestra – kwadratowy lub prostokątny plac o bokach długości ok. 43m otoczony portykami, na którym ćwiczono zapasy (pale) i boks (pygme). Zapaśnicy stawali parami naprzeciw siebie i starali się chwycić przeciwnika, a następnie przewrócić go na ziemię, samemu nie przewracając się.
Pajdotribes uczył techniki zapasów i pięściarstwa oraz czuwał nad ćwiczeniami. Bokserzy ćwiczyli zadawanie ciosów w jednej z 16 sal w portyku, wykorzystując worki z piaskiem. Jednak większość ćwiczeń uprawiano na dziedzińcu. Ćwiczenia odbywały się nago.
W czasie ćwiczeń palestra była zamykana.

Dodaj komentarz