Obraz gen. Stanisław Sosabowski [etapy malowania] - Manwith Passion Paweł Worobiej WORO
 
DZIEŃ 5.
Obraz gen. Stanisław Sosabowski [etapy malowania obrazu pt. gen. Stanisław Sosabowski, płótno o rozmiarach 100 x 70 cm, farba olejna, autor Paweł WORO Worobiej]
Praca z dnia piątego skupiała się na górnej części portretu. Zacząłem od beretu, przeszedłem do ucha i dalej podążyłem do twarzy. Nie dajcie się zmylić, że nic nie zrobiłem! Obecnie moja praca to nieustanne poprawki, mające na celu dążenie do przedstawienia bohatera w jak najbardziej realnym ujęciu.
Co konkretnie zrobiłem? Rozjaśniłem twarz, rzuciłem cień na ucho, dodałem kolejne zmarszki, inne z kolei zmieniłem i tak poprawiałem i poprawiałem inne detale, aż zakończyłem pracę zaplanowaną na dzień piąty. Kolejne dni będą bardzo podobne – detale goniące detale, które ostatecznie dopracuję do perfekcji.
______
Redakcja Anna LP
Obraz WORO

Obraz gen. Stanisław Sosabowski

etapy malowania - WORO

Dodaj komentarz