Wielkie dzięki dla Piotr Snopkowski – trener boksu jak i dla Przemek Saleta za podpisanie portretu i kart, które w późniejszym czasie zostaną przekazane dla Piotr Czapiewski, natomiast Piotr przekaże je dla chorej i potrzebującej dziewczynki.Kontynuuj czytanie