Przemysław Saleta Manwith Passion Paweł Worobiej WORO

Wielkie dzięki dla Piotr Snopkowski – trener boksu jak i dla Przemek Saleta za podpisanie portretu i kart, które w późniejszym czasie zostaną przekazane dla Piotr Czapiewski, natomiast Piotr przekaże je dla chorej i potrzebującej dziewczynki. Kilka osób przyczyniło się do małej akcji i poszło to w dobrą stronę.

Przemysław Saleta

Dodaj komentarz