Wielkie dzięki dla Piotr Snopkowski – trener boksu jak i dla Przemek Saleta za podpisanie portretu i kart, które w późniejszym czasie zostaną przekazane dla Piotr Czapiewski, natomiast Piotr przekaże je dla chorej i potrzebującej dziewczynki.Kontynuuj czytanie

SZKIC PASJI dla Ryszarda Jarnota - Manwith Passion Paweł Worobiej WORO

„SZKIC PASJI’ przedstawia Ryszarda Jarnota, ur. 09.04.1955 zm. 16.11.2004 Ryszard Jarnot był wieloletnim trenerem drużyny Górnika, następnie Janiny Libiąż. Wychowawca wielu wspaniałych pięściarzy, odnoszących sukcesy na arenie krajowej podczas turniejówKontynuuj czytanie