Kolekcja prywatna.

Rycerze Skórzanych Rękawic
,,Zdrowa dusza w zdrowym ciele” – Podręcznik sportowy wydany w 1890r. Zawierający naukę: gimnastyki, fachtunku, pływania, łyżwiarstwa, wiosłowania, jazdy konnej, jazdy welocypedowej, tańca oraz boksowania: „Podręcznik w walce na pięści. Podług systemów: francuskiego, angielskiego i metody Lebouchera”. Jest to prawdopodobnie pierwszy tekst na temat boksowania jaki pojawił się w Polsce. Wydawcą podręcznika jest Teodor Paprocki a za druk odpowiedzialny był Emil Skiwski. W przedmowie autor dziękuje za pomoc przy tworzeniu książki Walentemu Pieńkowskiemu.
Pieńkowski był założycielem Zakładu Gimnastyki i Atletyki przy ul. Hortensji 6 w Warszawie w której Waładysław Pytlasiński zaprezentował pokaz techniki zapaśniczej, wydarzenie to odbyło się 07.06.1890 roku i uznawane jest za początek rozwoju amatorskich zapasów w Polsce. Dodatkowo Walenty Pięńkowski w 1900 r. założył pierwszą szkołę zapaśniczą.
Piszę o tym ponieważ dzięki zapaśnikom boks zawitał do Polski i uznaje się zapaśników za jednych z pierwszych którzy zetknęli się z nowożytnym boksem.

 

WORO Manwith Passion Paweł Worobiej
„Rycerze Skórzanych Rękawic – Legendy boksu w sztuce”

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci.

Dodaj komentarz